Proficiency Sınavı (BUEPT)

Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Sınavı Hakkında Detaylı Bilgi:
Boğaziçi Üniversitesi’nde her sene Ocak, Haziran, Ağustos ve Eylül ayında olmak üzere 4 adet proficiency sınavı yapılır. Kalan kişilerin sayısının çokluğundan dolayı 2009 da Kasım ayına da sınav eklenerek bu sayı 5’e çıkarıldı. Boğaziçi Üniversitesine kaydolan her öğrenci Eylül ayında önce düzey belirleme sınavına (DBS) girer ve öğrenim göreceği hazırlık kuru belirlenir. Bu kurlar Beginner (olmamaya dikkat edin), Pre-Intermediate, Intermediate ve Advance’tir. Intermediate veya Advance olan bir öğrenci ilk yarıyıl sonunda 60 ortalamayı tutturursa Ocak Proficiency sınavına giremeye hak kazanır. 1 senenin sonunda 60 ortalamayı tutturan her öğrenci Haziran Prof’una girmeye hak kazanır. Proficiency sınavı Reading(okuma), Listening(dinleme), ve Writing(yazma) olmak üzere 3 bölümden oluşur. 2008 yılına kadar bu 3 bölümden aynı anda geçmek zorundaydı öğrenciler ancak 2008 den parçalı hale getirdiler yani (ilk kez girilen haziran sınavı hariç) bir sınavda reading’ten başarılı olanlar bir daha ki sınavda listening ve writing’ten sorumlu oluyorlar.
Proficiency sınavının en zor bölümü writing bölümüdür. 80 dakika içinde 2 adet essay yazılması beklenir öğrenciden.